panoramik-cekim

Panoramik Çene Filmi Nedir?

Adından da anlaşılabileceği gibi alt-üst çenedeki tüm dişlerin, çene kemiklerinin, sağ ve sol alt çene ekleminin, sinüs ve burun boşluklarının da görülebildiği geniş açılı bir film tipidir.

Dişhekimliğinde, genel tanı ve kontrol amacıyla çok sık kullanılmaktadır. Tek bir filmle genel görüntünün izlenebilmesi, tüm dişlerin görüntülerinin Periapikal filmlerle saptanmasına oranla daha az radyasyon ve vakit gerektirmesi , daha ekonomik olması avantajlarıdır. Detay görüntünün iyi olmaması, olumsuz yanıdır.

Panoramik filmler, daha kuvvetli ve büyük bir cihaz gerektirmesi nedeniyle genellikle Tıp Doktoru-Radyologlar tarafından çekilmektedir.

[] Panoramik(Magf=1.3.)

[] Panoramik(MAGF=1.7.)

[] Sinüs Panoramik

[] Açık-Kapalı-TME Grafisi

[] Sağ [] Sol

[] Pedodontik Panaramik

[] Maksiller Sinüs Grafisi

[] El Bilek Grafisi

[] Frontal Sefalometrik

[] Lateral Sefalometrik

[] Yatay Kaset [] Dikey Kaset

1240 kez görüntülendi.